Stödperson och handledare

Vad bör en stödperson/handledare och medlem veta om medlemskap och SeniorNet?

 • Att den egna klubben är en bland drygt 40 andra under SeniorNets paraply
 • Att SeniorNets rikskansli hjälper klubbarna
 • Att klubben hjälper medlemmarna:
  • att registrera/avregistrera sig
  • att ändra adress
  • att byta lösenord i medlemssystemet när giltig epostadress saknas
  • att söka upp glömt medlemsnummer via Sök medlem
  • att kontrollera medlemskapets giltighetstid på Medlemskort och min Profil
  • att skriva ut nytt medlemskort
  • att undersöka i medlemssystemet om och när medlemsavgiften betalades
  • att söka fram borttappat OCR-nummer i medlemssystemet
  • att skriva ut saknad faktura från medlemssystemet
 • Att medlemmen själv kan:
  • ändra adress på Medlemskort och min profil
  • se medlemskapets giltighetstid på Medlemskort och min Profil
  • ändra lösenord förutsatt att giltig epostadress finns
  • hitta andra medlemmar via Sök medlem
 • Att medlemsavgiften är 250 kr för 12 månader (inte per kalenderår) och betalas till SeniorNets bankgiro 5205-3782
 • Att ny medlem måste vara registrerad i medlemssystemet innan inbetalning sker
 • Att medlemmen raderas om betalningsfristen överskrids med mer än 2 månader
 • Att medlemsavgiften inte inkluderar kursavgifter
 • Att kursavgifter betalas till klubbens konto
 • Att medlemmen avregistrerar sig hos den egna klubben
 • Att användarnamnet för inloggning på webben = medlemsnumret
 • Att det finns nyttig information på seniornet.se under länkarna Utbildning och IT
 • Att klubbens utbud (kurser, träffar) finns på klubbens egen webb

Uppdaterad av Kansliet i mars 2017