Exempel: klubbars marknadsföringsbroschyrer

Nedan finns några skannade exempel på broschyrer och foldrar upptryckta av klubbar.
Några består av en vikt A4, där kan sida 1 och 4 visas på ett uppslag, och sida 2 och 3 på ett annat.
Andra består av flersidiga foldrar där bara vissa sidor visas.

Uppdaterat i februari 2016 av kansliet