Klubbar

SeniorNet Sweden är föreningen där vi som kan lite mer lär de som kan lite mindre. Hos våra klubbar lär vi ut och utvecklar den egna IT-kompetensen tillsammans med andra äldre. SeniorNet har cirka 50 klubbar i landet.

Varje klubb har en egen ideellt arbetande styrelse och lägger själva upp sitt program med studiecirklar i grundläggande data och andra aktiviteter. Utbudet varierar från klubb till klubb och anpassas efter de egna medlemmarnas behov.

Foto: SeniorNet Kungsholmen

Foto: SeniorNet Kungsholmen

Antalet medlemmar i varje klubb varierar. För att få möteslokaler samarbetar de flesta klubbar med bibliotek, studieförbund, skolor eller äldreboenden. Det gör att lokalerna är utrustade med de internetanslutna datorer som behövs för verksamheten. En del klubbar har egna fullt utrustade lokaler till sitt förfogande medan andra är helt internetbaserade klubbar och har alla sina utbildningar och aktiviteter via nätet.

Klubbarna anordnar studiecirklar i grunderna om hur man använder digital teknik och Internet eller mer avancerade kurser för de som kan mer. Dessutom kurser i släktforskning, foto- och bildbehandling eller annat. De flesta klubbar har även ”datorcaféer” – öppet hus – dit du kan komma efter behov för hjälp och vägledning.

Klubbarnas handledare har god teknisk förmåga och erfarenhet. Deltagare skall kunna följa undervisningen efter sina egna förutsättningar, i sin egen takt. Det är vår målsättning och förutsättningen för att alla ska kunna bli delaktiga i den digitala gemenskapen, som är så viktig i dagens samhälle.