Samtycke till registrering av personuppgifter

Genom att registrera dig som medlem samtycker du till att SeniorNet databehandlar dina personuppgifter såsom namn, medlemsnummer, adress, epost, telefonnummer, klubbtillhörighet, födelsedata och annan information som du uppgivit vid registreringen.
Du kan, men behöver inte, ange personnummer vid registreringen. Födelseår eller födelsedatum går lika bra. Anledningen till att vi ändå gärna ser att du anger ditt personnummer är att vi ofta samarbetar med andra organisationer, t ex Studiefrämjandet, som måste redovisa personnummer för att erhålla bidrag för sin verksamhet.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom SeniorNets verksamhet. Det betyder att:

  • klubbarnas funktionärer kan behandla dina uppgifter, och att
  • inloggade medlemmar kan söka dig i medlemsregistret; för medlemmar visas dock varken födelsedatum eller personnummer.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Samtliga uppgifter vi har om dig visas i Min profil under Medlemskap, där du också kan rätta själv.

Se vidare personuppgiftslagen.

SeniorNet Sweden
Byängsgränd 14 3 tr, 120 40 Årsta
E-post: kansli@seniornet.se
Telefon: 08-658 14 60 må-on 10-12
Organisationsnummer: 802 403 09 03