Våra etiska riktlinjer

SNSLogga300ggr75Här kan du ta del av SeniorNet Swedens etiska riktlinjer och det ansvar du som medlem eller gäst har för det du publicerar på vår webbsida. Du måste som besökare följa Sveriges lagar och förordningar samt den allmängiltiga s.k. nätetikettens praxis oavsett hur du har tillgång till denna webbplats.

Innehåll i meddelanden (inlägg i diskussionsgrupper och chatt) ska följa svensk lag och i svenskt samhälle vedertagna moralbegrepp. Brott och missbruk mot detta kan – förutom omedelbar avstängning – innebära straff och skadeståndsskyldighet. Med meddelanden avses samma begrepp som i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, d.v.s. text, bild, ljud eller information i övrigt.

Ditt medlemsnummer och lösenord får endast användas av dig personligen. Du ansvarar för allt som publiceras eller på annat sätt utförs med hjälp av dessa uppgifter. Håll dem därför hemliga på lämpligt sätt och låna inte ut dem, eftersom det bl.a. innebär att andra då kan uppträda och skriva inlägg i ditt namn.

Du får självklart inte uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott, inte göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning, inte sprida pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång eller råhet, inte göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande, samt inte utnyttja medlemsregistret för egen eller andras kommersiella verksamhet.

Du bör dessutom ta särskild hänsyn till att SeniorNet Sweden är en mötesplats för alla seniorer oavsett tidigare erfarenhet av elektroniska media. Därför måste du – när du har en avvikande uppfattning i en sakfråga – särskilt vinnlägga dig om att på den här webbplatsen inte uttrycka dig så att det kan uppfattas som kritik av person.

Du som upptäcker ett meddelande som klart bryter mot ovanstående regler bör anmäla detta till kansli@seniornet.se.

Nätikett är ett begrepp som avser den etikett som nätanvändare bör hålla sig till vid inlägg och dialog via nätet. Nätdialoger är kortare och mer koncisa än vanlig konversation. Därför bör man hålla sig till ämnet och inte skriva för långt. Inlägg är också mindre formella, t.ex. användning av skiljetecken. Man ska komma ihåg att det ses som oartigt att skriva med versaler – de tolkas som att man skriker. Bruket av ”smileys” är också utbrett. De är tecken som används för att visa känslolägen 🙂 glad 🙁 ledsen 😉 ironisk :-/ skeptisk 😀 jätteglad :-< arg

Uppdaterat 2016