Kontakt

Blivande medlem

Anmäl dig här eller kontakta närmsta SeniorNet-klubb.
På sidan Medlemskap hittar du argument för att gå med i SeniorNet.

Hjälp, kurser och medlemsaktiviteter

Kontakta din klubb för frågor rörande kurser, hjälp med dator, mobil eller surfplatta.
På kartan finns alla klubbarna i Sverige. Under länken till höger om klubbnamnet, Klubbinfo, finns klubbens telefonnummer och annat viktigt.

Adressändring

Du ändrar själv adress, telefonnummer och epost under Medlemskap > Medlemskort och min Profil.
För att logga in på Medlemskort och min profil krävs ett nytt lösenord efter den 8 december 2015.
För att få det nya lösenordet måste du ha en giltig epostadress. Se vidare.
Kontakta din klubb om du vill ändra något men saknar epostadress.

Avsluta medlemskapet

Kontakta din klubb för avregistrering.

Betalning

Läs mer om årlig medlemskapsavgift.
Medlemskort och min profil visar hur länge medlemskapet gäller.
Fakturafrågor besvaras av din klubb.

Lösenord

Läs om lösenord på http://seniornet.se/startsida/logga-inut/.

Medlemskort

Du kan:

  • skriva ut medlemskortet från Medlemskap > Medlemskort och min profil genom att trycka ned Ctrl+p samtidigt
  • skapa en länk i mobilen till Medlemskap > Medlemskort och min profil
  • be din klubb att skriva ut medlemskortet
  • ta ett foto av medlemskortet (beror på hur kameran i mobilen/surfplattan/datorn fungerar)
  • använda Skärmklippverktyget i datorn för att spara en bild av medlemskortet och sända det till mobilen

Starta ny klubb

Se vidare Starta en SeniorNet-klubb

Riksföreningen – administration och byte av klubb

Kontakta riksföreningens kansli måndag-onsdag 10:00-12:00, övrig tid telefonsvarare.
Som befintlig medlem bör du i första hand kontakta den lokala klubben i alla ärenden utom byte av klubb.

Postadress: SeniorNet Sweden, Byängsgränd 14 3tr, 120 40 Årsta
E-post: kansli@seniornet.se
Telefon: 08-658 14 60 (vid upptaget kopplas du automatiskt över till telefonsvararen)
Organisationsnummer: 802 403 09 03

Övergripande frågor gällande SeniorNet Sweden

Kontakta styrelseordförande Anders Lundkvist.

Uppdaterat i mars 2017 av Kansliet

Top