E-hälsa

Vad är e-hälsa?

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Allt detta är exempel på e-hälsa.

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

E-hälsa är bland annat: e-recept, e-tjänster, virtuella läkarbesök och medicinteknisk utrustning.

Läs mer om e-hälsa:

Vad är e-hälsa?

eHälsomyndigheten – nationell e-hälsa

Regeringen – e-hälsa – digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård.

1177 Vårdguiden – tema e-tjänster

Flera bra initiativ har tagits i klubbarna kring e-hälsa. Informationsträffar med inbjudna läkare eller annan vårdpersonal är populära bland medlemmarna och övriga besökare.

Exempel från SeniorNet Botkyrka, fredagsträff i Tullinge i december 2016, Owe Eriksson och Anders Magnusson berättar om vårdguiden och begreppet e-hälsa (se bildspel)

Vi tar tacksamt emot flera exempel på klubbaktiviteter inom området e-hälsa.

Redaktionen